Grade List: Tomasz Stanko

 1. Tomasz Stanko: Music for K (1970 [2004], Polskie Nagrania Muza) A-
 2. Tomasz Stanko: Balladyna (1975, ECM) B+
 3. Tomasz Stanko: Music 81 [Polish Jazz Vol. 69] (1982 [1984], Polskie Nagrania Muza) B+(***)
 4. Tomasz Stanko: Tales for a Girl, 12 / A Shaky Chica (1991, Jam)
 5. Tomasz Stanko: Bluish (1991 [1992], Power Bros) B+(***)
 6. Tomasz Stanko: Bosanossa and Other Ballads (1993, Gowi) A-
 7. Tomasz Stanko: A Farewell to Maria (1994, Gowi)
 8. Tomasz Stanko: Matka Joanna (1994 [1995], ECM) B+(***)
 9. Tomasz Stanko: Roberto Zucco (1995, Polonia)
 10. Tomasz Stanko: Leosia (1996, ECM) A-
 11. Tomasz Stanko: Litania: The Music of Krzysztof Komeda (1997, ECM) A-
 12. Tomasz Stanko: From the Green Hill (1998, ECM) B+
 13. Tomasz Stanko: Rarum XVII: Selected Recordings (1975-1998 [2004], ECM) A-
 14. Tomasz Stanko: Soul of Things (2001 [2002], ECM) A-
 15. Tomasz Stanko: Suspended Night (2002 [2004], ECM) A-
 16. Tomasz Stanko: Lontano (2006, ECM) B+(***)
 17. Tomasz Stanko: Chameleon (2006, TC Music) B-
 18. Tomasz Stanko: Dark Eyes (2009 [2010], ECM) A-
 19. Tomasz Stanko: Wislawa (2012 [2013], ECM) B+(***)
 20. Tomasz Stanko New York Quartet: December Avenue (2016 [2017], ECM) B+(**)

Search for Artist

Enter artist name (must be exact, lc ok):